Νομικές συμβουλές καθώς και υποστήριξη δικαστικών υποθέσεων σε κάθε βαθμίδα των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.